Opzet

Als:
* je een adequaat tegengif zoekt tegen het hectische leven van alledag
* je nog beter wil omgaan met het feit dat het leven soms anders loopt dan je had gedacht 
* meer rust wil vinden in de onvoorspelbaarheid en onzekerheid in tijden van Corona en klimaatopwarming
* je preventief wat wil doen aan de accumulatie van stress en het risico op burn-out
* je meer gelijkmoedigheid nastreeft in het geslinger tussen de ups en downs in het leven
* je een hanteergedrag zoekt om beter om te gaan met emotionele of lichamelijke (pijn)klachten, slaapstoornissen of onrust 
* je ondanks de tegenspoed, de klappen, het verlies … het volle leven wil oppakken 
* je zoekt naar een dieper gevoel van verbinding
* je nog meer wil genieten in dit leven…
dan zou deze training zinvol voor je kunnen zijn.

MBCT is immers een unieke, verruimende kruisbestuiving van het beste wat Oost en West ons kunnen bieden: de methodiek van mindfulness, gebaseerd op de 2500 jaar oude, praktische wijsheid van het boeddhisme, en de pragmatische methodiek van de cognitieve psychologie, wetenschappelijk ondersteund door ruim evidence based effectonderzoek.

Wat is het?


 

Vanuit MBCT leer je op een heel nieuwe manier om te gaan met de moeilijkheden en problemen die zich op jouw pad hebben aangediend.
In deze training leer je buiten je gewoontegedrag te reageren als de dingen niet lopen zoals je zou willen, en anders om te gaan met datgene wat je niet veranderen kan.
Door deze andere en nieuwe manier van met moeilijkheden om te gaan, komt er meer innerlijke rust en energie vrij.

Waarom zou je deze training volgen?

– Omdat je met de oplossingsstrategieën die je gewoon bent, niet voldoende verandering verkrijgt op hetgeen jou belast.
– Omdat je merkt dat je te veel in je hoofd zit en te weinig in het leven.
– Omdat je sceptisch bent t.o.v. alternatieve benaderingen maar wel bereid bent een nieuwe benadering toe te laten die wetenschappelijk goed onderzocht is en bereid bent om de waarde ervan te toetsen aan je eigen ervaring.

Waarom zou je deze training beter NIET volgen:

Zo’n training volg je best NIET in de acute fase van een ernstige stemmings- of angststoornis of lichamelijke (pijn)klacht. Ze vereist immers een stevige inzet die je in een moeilijke periode onmogelijk kan opbrengen. Als de last niet langer acuut is, en je je opnieuw stabieler voelt, kan je de training wel volgen om herval te helpen vermijden.

De training is een groepscursus maar geen (groeps)therapie. Er wordt dus niet ingegaan op individuele klachten of moeilijkheden, tenzij deze relevant zijn binnen de context van de training en de bespreking ervan een meerwaarde kan betekenen voor de ganse groep.

Deze training is ook niet bedoeld voor hulpverleners of anderen die mindfulness willen gebruiken binnen hun werksetting. Daarvoor bestaan er specifieke trainingen, gegeven door o.a. Dr.Edel Maex, IAM, ITAM enz.

Wat deze deze training anders maakt is:

Dat we andere accenten leggen. In de meeste mindfulness trainingen worden amper elementen uit de cognitieve psychologie (de wetenschappelijke benadering van ‘positief denken’) betrokken. In deze training doe ik het omgekeerde: de mindfulness integreren binnen de cognitieve gedragstherapie, omdat dit mijn psychotherapeutisch referentiekader is en omdat mindfulness m.i. best geïntegreerd wordt binnen de (therapeutische) opleiding en specialiteit(en) van de trainer.

* Dat we afwijken van de klassieke MBCT training door ze aan te vullen vanuit de positieve psychologie (de benadering van auteurs en onderzoekers als Snyder, Seligman en Csikszentmihalyi), ACT en wetenschappelijke hypnose.

* Dat het – in tegenstelling tot de louter cognitieve benaderingen – niet zozeer gaat om leren via kennis (we weten al zoveel), maar vooral om leren door je eigen ervaring. En dat deze benadering wordt ondersteund door uitgebreid wetenschappelijk evidence based effectonderzoek.

* Dat ik als trainer veel belang hecht aan mentaal en sociaal comfort tijdens de cursussessies. Iedereen moet zich op elk moment comfortabel en veilig kunnen voelen.
Je hoeft ook niet sociaal te doen, tenzij je daar zin in hebt.

Om de inzichten te laten zakken zijn er ook voldoende rustmomenten ingebouwd tijdens dewelke je gewoon doet waar je zin in hebt. De prachtige grote tuin van het cursuscentrum en de vele ruimten zijn batterijopladende vluchtheuvels waar je steeds terecht kan.

Twijfel?

‘Zal het niet te zweverig zijn?’ ‘Ik krijg het op mijn heupen van al dat meditatiegedoe, dat is niets voor mij.’,
‘Gaat die groep wel meevallen, ik heb het niet zo met groepen’,
‘Gaat die docent niet beginnen peuteren en is hij professioneel onderlegd en te vertrouwen?’,
‘Ga ik me wel op mijn gemak voelen?’, ‘Ik ben daar te rationeel voor, maar aan de andere kant blijf ik rondjes draaien als ik doorga zoals ik bezig ben.’
‘Zou ik best eerst een individuele therapie starten en dan die cursus of omgekeerd?’.

Heel aannemelijke vragen.
Dat je sceptisch bent is op zich OK en dat je wel eens twijfelt of deze training iets voor jou is, is begrijpelijk.

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel mail je je twijfels door naar  info@wilfriedvancraen.be, ofwel laat je je eigen ervaring spreken en beslis je op basis daarvan.
In dat laatste geval: parkeer even je twijfels, doe toch mee, en als de eerste (halve) dag niet overeenstemt met je verwachtingen of niet meevalt, dan stop je ermee en krijg je je inschrijvingsgeld integraal en met alle begrip terug. Dat is niet meer dan redelijk.

Trainer

Ook voor mezelf gaat het om een persoonlijke kruisbestuiving tussen twee werelden.
Door interesse in het boeddhisme en Za-Zen kwam ik terecht bij de spirituele grondlegger van mindfulness, Thich Nhat Hanh, bij wie ik jaarlijks retraites volgde in het European Institute of Applied Buddhism.
De wetenschappelijk-academische benadering van mindfulness leerde ik kennen door het werk van en seminaries te volgen bij Jon Kabat-Zinn, Mark Williams, John Teasdale, Yvonne Barnes-Holmes ….
Aan de andere kant ontwikkelde ik als cognitief gedragstherapeut (KUL, 1985) een bijzondere interesse voor de klinische toepassingen van de cognitieve psychologie en schreef er in 1999 het boek ‘Lessen in levenskunst: de praktijk van het positief denken’ over.
Daarnaast gaf ik gedurende twintig jaar een cursus ‘De praktijk van het positief denken’, waarin ik aanleerde hoe men de inzichten van de cognitieve psychologie methodisch kan toepassen op de moeilijkheden van het dagelijkse leven.
De integratie van deze twee benaderingen, mindfulness en cognitieve gedragstherapie leidde tot deze MBCT training. Ik schreef er recent het boek over ‘Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk. Hoe mindfulness en Montaigne je kunnen helpen als het leven niet loopt zoals je had gedacht.’

Praktisch


Data
: De cursus loopt over vier zaterdagen: 16 & 30/1 en 13 & 27/2/21 telkens van 10 tot 17h. 

Locatie: Cursuscentrum De Blauwe Poort, Collegebaan 49a in Melle.

Prijs: 350 € (studenten en ex-MBCTcursisten 175 €)
Mocht uw financiële toestand u beletten deze cursus te volgen, laat me dit weten. We vinden dan een oplossing.
Indien je deze cursus voor de tweede maal volgt, hoef je slechts de helft van de prijs te betalen.

In de cursusprijs zijn volgende extra’s inbegrepen:
– een hand-out
– een praktijkboek over toegepaste cognitieve psychologie
– audio opnamen van de geziene technieken
– opvolging via mail na elke sessie
– reductie van 30% op de andere cursussen

Tussenkomst door de mutualiteit:

Voor zowel de CM als de Liberale Mutualiteit ben ik geregistreerd als erkend psychotherapeut en MBCT-trainer, maar de CM is met ingang 2019 gestopt met terugbetaling van Mindfulness Based Cognitive Training. Voor individuele begeleiding wordt echter nog wel een tussenkomst voorzien, zowel online als live.

Inschrijven: via de groene inschrijvingsknop in de linker kolom.

Deze cursus richt zich niet tot mensen die beroepshalve interesse hebben. Voor hen zijn er specifieke opleidingen.

Vervolgtrainingen: Regelmatig wordt een vervolgtraining van één dag georganiseerd voor hen die eerder de basistraining hebben gevolgd. Op die manier wordt de implementatie in het dagelijks leven bestendigd.

Nog vragen?: mail naar info@wilfriedvancraen.be

Mindfulness en cognitieve gedragstherapie, 2 jaar geleden kruiste de cursus van Wilfried mijn pad. Ik zat wat “vast” in mijn leven en voelde dat ik een duwtje nodig had in de goeie richting. Wilfried geeft je kleine & makkelijke tips mee die je kan implementeren in je dagelijks leven. Het is fantastisch om te ervaren dat deze kleine veranderingen toch zo’n grote impact hebben op je algemeen welzijn. Een andere troef van de cursus? Wilfried als persoon zelf. Meteen ben je op je gemak... En daarnaast ook de inhoud van de lessen die opgebouwd zijn vanuit twee totaal verschillende invalshoeken: Enerzijds benadert hij de inhoud vanuit de mindfulness, maar ook vanuit de Westerse psychologie.

Annelies Vercruysse Avatar
Annelies Vercruysse
5/23/2019

Mindfulnes en cognitieve psychologie waren mij totaal nieuw. Zo nieuw dat ik dacht wat is dat nu weer en waarom zou ik dat volgen.
Ik ben een zeer nuchter type met beide voeten op de grond. Na de cursus ben ik dat nog steeds maar ik heb nu een zak aan tips en tricks die we eigenlijk allemaal zouden moeten hebben. Ik ben met plezier gekomen en kijk uit naar de vervolgcursussen.

Lorenz Roelandt Avatar
Lorenz Roelandt
12/09/2019

Ik heb al enkele cursussen gevolgd bij Wilfried en deze hebben me heel veel inzicht bijgebracht. Van zeer concrete toelichtingen met duidelijke voorbeelden tot handige kneepjes om ‘rustiger’ in het leven te staan... Naast de mbct-trainingen biedt Wilfried ook themacursussen aan die zeer leerrijk en interessant zijn!

Elizabeth Callens Avatar
Elizabeth Callens
5/22/2019

positive review Het was een superleuke training in de Blauwe Poort in Melle.
De inhoud, de mensen, de omgeving, het weer, het plaatje klopte volledig.
Met opgeladen batterijen, kan ik weer als een duracell konijn verder ;p
Ik vermoed dat alle tips een way of life zijn geworden om milder te zijn tegenover mezelf, om minder te (ver)oordelen.
Ik ben er nog lang niet en zal er misschien nooit geraken maar onderweg heb ik al zoveel geleerd.
Het heeft me geholpen om te staan waar ik nu sta.
Ik wil nergens anders een cursus/training volgen want ik weet dat het nergens beter kan dan bij Wilfried

Katia de Wasch Avatar
Katia de Wasch
6/30/2019

positive review Ik wou dat ik de cursus MBCT al jaren geleden had gevolgd. Dat had me een hoop piekeren, slechte nachten en onrust bespaard. De warme en tegelijk no nonsense aanpak van Wilfried in combinatie met zijn boek doen je tot nieuwe, waardevolle inzichten komen die erg helend en rustgevend zijn. De wereld zou een stuk mooier en vrediger zijn als deze cursus in het onderwijs werd meegegeven. Doe je zelf een cadeau en volg deze cursus, het is zo enorm waardevol!

Anke Jochems Avatar
Anke Jochems
5/14/2019

Ik volgde de MBCT-cursus en heb dit als zeer zinvol ervaren. Ik kende mindfulness, maar de
link met cognitieve therapie was nieuw voor mij. Ik kreeg zicht op constructies in mijn hoofd die ik vaak maak bij gebeurtenissen, situaties
en besefte hoe deze mijn gedrag soms bepalen. Echt verrijkend!'

Griet Oste Avatar
Griet Oste
10/17/2019

Nog iedere dag ben ik dankbaar voor de Mindfulness Based Cognitive Training die ik gevolgd heb en probeer ik kleine zaken toe te passen. Bedankt voor deze nieuwe stap in mijn leven.

Gerda De Mesure Avatar
Gerda De Mesure
5/29/2019