Rust in je hoofd

We onderschatten hoe veel ellende we onszelf bezorgen door altijd maar in ons hoofd te zitten. Er is nochtans niets fout met denken, integendeel. 

Maar als het niet leidt tot verandering wordt het een zware last. Want problemen van het hoofd oplossen met het hoofd, is als meer gas geven als je in de modder zit; je geraakt alsmaar dieper verstrikt. Het is een oplossing die het probleem versterkt.

En als je met je aandacht voortdurend bij je gedachten bent, dan mis je het leven.

Teveel in je hoofd zitten belast sterk je levenskwaliteit:

– je geniet minder van het leven,
– je bent voor de anderen niet zo’n aangenaam gezelschap,
– je wordt er gespannen van en het slorpt veel energie op,
– het leidt tot emotionele stress, want blijven denken helpt niet,
– datgene waarover je piekert verandert er niet door.

Piekeren kan je gezondheid schaden

Mensen piekeren vooral wanneer het leven niet loopt zoals ze verwacht hadden, als het wensplaatje en de harde realiteit niet meer samenvallen.
In deze training leer je hanteermethoden om piekergedrag en negatief denken te couperen of om te buigen naar een meer constructieve perceptie van de realiteit.

Piekeren leidt ook tot symptomen (stemmings- en angststoornissen, psychofysiologische klachten, slaapstoornis, concentratiestoornis, relatieproblemen, moeilijker werken, slechter sociaal functioneren …) en over die symptomen gaat men dan weer piekeren. Hoe we deze vicieuze cirkel kunnen vermijden of couperen zien we in de cursus.

We hebben degelijke methoden nodig om die vicieuze cirkels te couperen. Degelijk betekent: wetenschappelijk onderbouwd (evidence based) en bruikbaar. Uit effectonderzoek blijkt cognitieve gedragstherapie de meest aangewezen benadering. Zij leert ons bewust te worden van de negatieve percepties die we hebben ontwikkeld en ze om te buigen naar een meer realistische, stressreducerende visie.

Vanuit Mindfulness en de positieve gezondheidspsychologie, gaan we in plaats van te vechten tegen de dominantie van het denken, hetgeen er onverenigbaar mee is, dichterbij brengen: het opgaan in de ervaring van het huidig moment (flow), de beleving van het lichaam en het switchen van een denk- naar een zijn-modus. Deze drie levenshoudingen zijn een antagonist, een tegengif voor de dominantie van het denken, waardoor het meer naar de achtergrond verschuift.
Op die manier kan het hoofd eindelijk tot rust komen.

Daarnaast zijn goed onderbouwde coupeertechnieken nodig die we kunnen toepassen wanneer we teveel malen en rumineren. Die leren we uitgebreid aan in de cursus. Een nieuwe manier van omgaan met de innerlijke criticus hoort daarbij.

Een andere nieuwe invalshoek is het lichaam. Je zou het niet denken (!), maar Body-Mind processen (bijvoorbeeld wat in onze darmen – het ‘tweede brein’ – gebeurt) beïnvloeden stevig onze mentale gesteldheid.
Een zorgzame relatie uitbouwen met je lichaam is evenzeer een manier om meer tot rust te komen in je hoofd. In de cursus leren we door proprioceptieve training adequater te luisteren naar de lichaamssignalen die ons op de hoogte houden over wat er in ons omgaat, bijvoorbeeld de accumulatie van stress of emotionele processen waar we ons niet bewust van zijn.
Als je lichaam kon spreken, wat zou het jou vertellen?
Ik nodig je uit om daar even bij stil te staan voor je verder leest.

Hoe verloopt de cursus?

De cursus verloopt over twee zaterdagen, met een tussentijd van twee weken, zodat je de tijd hebt de inzichten en vaardigheden van de eerste dag toe te passen in het dagelijkse leven en dit te bespreken tijdens de tweede dag.

De eerste dag leggen we de basis.
– Het neuropsychologisch model van het Default Mode Network toont ons hoe we onszelf foppen als we denken tot rust te komen.
– Vanuit Mindfulness Based Stress Reduction leren we hoe we innerlijke rust kunnen vinden op momenten dat we ons opjagen.
– De flow-psychologie van Csikszentmihalyi personaliseren we op jouw maat als antagonist voor teveel malen en rumineren.
– Vanuit de cognitieve psychologie leren we anders te kijken naar datgene wat onze levenskwaliteit belast.

De tweede dag gaan we aan het verdiepen met methoden, technieken en levenshoudingen om:
– Piekeren te vermijden of te couperen
– Je innerlijke criticus aan te pakken alsook die nooit aflatende perfectionist in je.
– De dieperliggende kernopvattingen, die elke verandering saboteren, om te buigen naar meer constructieve opvattingen.
– Vanuit het lichaam meer rust in ons hoofd te vinden.

Elke cursusdag is een afwisseling van inzichtgevende sessies, oefeningen, illustraties, cases, video’s en vooral het implementeren van dit alles in de realiteit van het dagelijkse leven

Cursuslocatie: Klik hier om al kennis te maken met deze uitzonderlijke plek met zijn onwaarschijnlijk prachtige tuin.

Het cursuslokaal is erg groot zodat we vanuit de Covid-bezorgdheid voldoende afstand tussen de stoelen kunnen houden. Daarnaast zijn er een vijftal andere ruimten en de zeer grote tuin is evenzeer een veilige en rustgevende ruimte om  in te vertoeven tijdens de pauzes. 

Docent: Wilfried Van Craen heeft als cognitief gedragstherapeut (KUL, 1985) een bijzondere interesse voor de klinische toepassingen van de cognitieve psychologie en schreef er het boek ‘Lessen in levenskunst: de praktijk van het positief denken’ over. Gedurende meer dan veertig jaar had hij een privé praktijk in klinische psychotherapie en seksuologie, gaf cursussen voor leken en opleiding voor professionals. Meer info.

Als je twijfelt: lees hier waarom andere cursisten de cursus volgden.
Nog vragen? Mail naar info@wilfriedvancraen.be