Wat is het?

Bekijk de video of beluister de eerste vijf minuten van deze Touché uitzending.


MBCT is een verruimende kruisbestuiving van het beste wat Oost en West ons kunnen bieden.
Enerzijds de methodiek van mindfulness, gebaseerd op de 2500 jaar oude, praktische wijsheid van het boeddhisme.
Anderzijds de pragmatische methodiek van de cognitieve psychologie, wetenschappelijk ondersteund door ruim evidence based effectonderzoek.

Vanuit MBCT leer je op een nieuwe manier om te gaan met de moeilijkheden en problemen die zich op jouw pad hebben aangediend.
Of doe je aan een adequate en duurzame vorm van preventie.

Waarom zou je deze training volgen? 

Omdat:

  • je met de oplossingsstrategieën die je gewoon bent, niet voldoende verandering verkrijgt in hetgeen jou belast.
  •  een adequaat tegengif zoekt tegen het hectische leven van alledag
  •  beter wil omgaan met  emotionele of lichamelijke moeilijkheden
  • ondanks tegenslag het volle leven wil oppakken
  • zoekt naar een dieper gevoel van zingeving en verbinding

Waarom zou je deze training beter NIET volgen:

Zo’n training volg je best NIET in de acute fase van een ernstige stemmings- of angststoornis of lichamelijke (pijn)klacht. Ze vereist immers een stevige inzet die je in een crisisperiode moeilijk kan opbrengen. Nadien kan je de training wel volgen om herval te vermijden.

Deze training is niet bedoeld voor hulpverleners of anderen die mindfulness willen gebruiken binnen hun werksetting. Daarvoor bestaan er specifieke trainingen, gegeven door o.a. Dr.Edel Maex, IAM, ITAM enz.

Twijfel?

Dat je sceptisch bent is op zich best OK en dat je wel eens twijfelt of deze training iets voor jou is, is begrijpelijk.
Er zijn twee mogelijkheden: ofwel mail je je twijfels door ofwel parkeer je ze even en doe je de eerste sessie toch mee. Stemt ze niet overeenstemt met je verwachtingen, dan stop je en krijg je je inschrijvingsgeld integraal en met alle begrip terug.
Je kan onderaan ook de ervaringen van deelnemers lezen, dat geeft ook een idee.

Trainer

Mindfulness kent een spirituele en een wetenschappelijk-academische richting. Voor de eerste kwam ik terecht bij de spirituele grondlegger van mindfulness, Thich Nhat Hanh, bij wie ik jaarlijks retraites volgde in het European Institute of Applied Buddhism.
De wetenschappelijk- academische benadering van mindfulness leerde ik kennen door het werk van en seminaries te volgen bij Jon Kabat-Zinn, Mark Williams, John Teasdale, Yvonne Barnes-Holmes ….

Aan de andere kant ontwikkelde ik als cognitief gedragstherapeut (KUL, 1985) een bijzondere interesse voor de klinische toepassingen van de cognitieve psychologie en schreef er in 1999 het boek ‘Lessen in levenskunst: de praktijk van het positief denken’ over.
Daarnaast gaf ik gedurende twintig jaar een cursus ‘De praktijk van het positief denken’, waarin ik aanleerde hoe men de inzichten van de cognitieve psychologie methodisch kan toepassen op de moeilijkheden van het dagelijkse leven.

De integratie van deze twee benaderingen, mindfulness en cognitieve gedragstherapie, leidde tot deze Mindfulness Based Cognitive Training training die ik sinds meer dan twintig jaar geef. Ik schreef er mijn recente boek over: ‘Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk. Hoe mindfulness en Montaigne je kunnen helpen als het leven niet loopt zoals je had gedacht.’

Als trainer hecht ik veel belang aan mentaal en sociaal comfort tijdens de cursussessies. Iedereen moet zich op elk moment comfortabel en veilig kunnen voelen. Je hoeft dus ook niet ‘sociaal te doen’, tenzij je daar zin in hebt.

Tussenkomst door de mutualiteit: 

Voor zowel de CM als de Liberale Mutualiteit ben ik geregistreerd als erkend psychotherapeut en MBCT-trainer, maar de CM is met ingang 2019 gestopt met terugbetaling van Mindfulness Training. Voor individuele begeleiding wordt echter nog wel een tussenkomst voorzien, zowel online als live.

Nog vragen?  Mail gerust.