In deze cursus leer je via een specifieke methode, proprioceptieve training, stresssignalen sneller te onderkennen zodat je de opbouw van stress in je lichaam bijtijds kan couperen en zo stressklachten en burn-out kan vermijden.Via een uitgebreide reeks van relaxatietechnieken leer je je lichaam in de diepte te ontspannen, maar ook: hoe je vanuit je lichaam meer rust kan vinden in je emoties en in je hoofd.

We gaan uitgebreid in op het aanpakken van slaapstoornissen, omdat dit het meest voorkomende symptoom is bij overprikkeling van het organisme.

En tenslotte leer je ook een mildere, meer positieve, liefdevolle en plezierige relatie met je lichaam aan te gaan.

Want zit jij ook niet te veel in het hoofd en te weinig in het lichaam?

  • Dat onevenwicht is eigen aan onze tijdsgeest, maar duurbetaald.
  • Je kan niet ongestraft het lichaam blijven vergeten.
  • Het vergeet jou ook niet.
  • Herstel daarom op een wetenschappelijk onderbouwde manier de balans tussen je hoofd en je lichaam.

Hoe beter je je in je vel voelt, hoe groter je draagkracht, immuniteit, energie en plezier. Hoe slechter de relatie met je lichaam, hoe makkelijker je ziek wordt.

Onbewust piekeren, onderhuidse emoties…
Je lichaam weet het lang voordat ‘jij’ het weet.
Als emoties onderhuids gaan – wat het hoofd niet ziet –  komt het lichaam op de proppen met een verhaal.  We noemen dat dan ‘symptomen’: kwalen, psychosomatische klachten, pijn, slaapmoeilijkheden, extreme vermoeidheid, uitputting, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten …
Je lichaam klopt op de deur van je hoofd om te vertellen wat er fout gaat, maar er blijkt niemand thuis.
Nochtans, luisteren naar je lichaam loont, het is immers je enige levenslange thuisbasis.

Een goede relatie met je lichaam is een basisconditie voor goede zelfzorg.
Door aandachtiger te leren focussen op de signalen van je lichaam – proprioceptieve training – kan je sneller detecteren wat zich in je organisme aan het ontwikkelen is en preventief de accumulatie van spanning, emoties en stress couperen. Op die manier vermijd je ernstige klachten en burn-out.

Tussen hoofd en lichaam ontstaat vaak een vicieuze cirkel. Die uit zich duidelijk bij psychofysiologische klachten (buikklachten, hoofdpijn, huiduitslag…) maar is het meest herkenbaar in slaapstoornissen. De ideale manier om een slaapstoornis te onderhouden is je er druk over te maken, waardoor je nog minder slaapt en je nog drukker maakt. Omdat dit voor velen herkenbaar is zien we in deze cursus uitgebreid hoe je dit soort vicieuze cirkels kan doorbreken.
Bovendien zien we ook hoe je via je lichaam ook meer rust kan vinden in je hoofd en in je emoties.

Om je lichaam te begrijpen moet je zijn taal leren kennen.
Dat is wat we doen in deze cursus.
En een milde, zorgzame en positieve relatie met ons lichaam opbouwen.
Dat doen we niet louter inzichtelijk, maar ook ervaringsgericht met praktische en laagdrempelige oefeningen, relaxatietechnieken, meditaties en inzichten uit diverse disciplines die voor eenieder geschikt zijn en die je op je eentje uitvoert.

Wacht niet tot je lichaam niet meer wacht.

Heb je nog vragen, mail gerust.

Deze cursus richt zich niet tot personen die beroepshalve interesse hebben. Voor hen zijn er specifieke opleidingen.