Deze training is zinvol voor jou als je

  • te vaak last hebt van angst, onzekerheid, emotionele stress of (dreigende) burn-out
  • een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde methode zoekt om mee aan de slag te gaan
  • open staat voor een combinatie van een Westerse (cognitieve gedragstherapie) en een Oosterse benadering (mindfulness)
  • bereid bent om verder te gaan dan alleen inzicht verwerven, maar ook ervaringsgericht wil leren door de theorie toe te passen in het dagelijks leven.

Onzekerheid en angst kunnen zich op twee niveaus manifesteren, 1. een macro- en 2. een microniveau.

1. Het eerste is het gevolg van bedreigende maatschappelijke, politieke en ecologische omwentelingen die volkomen onvoorspelbaar zijn: een tragische klimaatcrisis, de permanente dreiging van een nieuwe wereldoorlog, niet mee kunnen in de ratrace en uitvallen met een burn-out, een neo-liberale economie die op instorten staat en een wurggreep van armoede en vereenzaming waarin elk van ons verzeild kan geraken.
Zo’n scenario laat een mens niet onberoerd en leidt tot
onzekerheid en angst.
We hebben immers nooit geleerd hoe je met die gevoelens kan omgaan.
Daar gaat deze training over.

2. Angst en onzekerheid kunnen zich ook op een persoonlijk microniveau afspelen.

Voor sommige is het een zeer concrete angst voor een heel specifiek iets (lift, enge dingen, besmetting, ziekte, dieren, vastzitten, falen…), voor anderen is het eerder gegeneraliseerd, een abstracte dreiging die sterk lichamelijk wordt ervaren (paniekaanvallen bijvoorbeeld).

Ook onzekerheid kan zich manifesteren op een microniveau als een vorm van sociale angst of een gebrek aan assertiviteit.
Je had iets willen zeggen, maar je zweeg.
Je had iets willen doen, maar je bleef zitten.
Je had iets willen vragen, maar je durfde niet.
Je wou neen zeggen, maar je zei ja.
Je zegt of je doet het wel, maar… die enorme spanningen!

Hoe het zich ook uit, angst is in essentie een gecamoufleerd onvermogen om om te gaan met fundamentele onzekerheid. We gaan dan op zoek naar veiligheid en geruststelling (bijvoorbeeld door vermijdingsgedrag of piekeren), maar helaas zijn dat probleemversterkende probleemoplossingen die leiden tot nieuwe klachten (slaapproblemen, relationele spanningen, slechter presteren…). De kwaliteit van ons leven wordt dan sterk aangetast.

Weet: je bent wel niet de enige. Zo’n 8% van de mensen heeft last van angst en onzekerheid.
In deze training leer je ze op een methodische manier aan te pakken. We doen dit vanuit twee complementaire benaderingen: cognitieve gedragstherapie enerzijds en mindfulness anderzijds. Het eerste om te veranderen wat veranderbaar is, het tweede om op een constructieve manier om te gaan met wat je niet kan veranderen. Zo kan het zijn dat je nog af en toe last hebt van wat angst, maar dat je daar rustig kan bij blijven. Je hebt dan geleerd om de vicieuze cirkel ‘angstig worden van je angst’ te doorbreken waardoor het sneller gaat liggen.

Deze training kan op zichzelf gevolgd worden, maar is ook een zinvolle aanvulling op de basiscursussen ‘Rust in je hoofd’ en ‘Mindfulness Training’. In dat laatste geval geniet je van een reductie tbv 40€
Deze cursus richt zich niet tot personen die beroepshalve interesse hebben. Voor hen zijn er specifieke opleidingen.

Trainer: Wilfried Van Craen, cognitief gedragstherapeut met 44 jaar klinische ervaring en auteur van 14 boeken over praktische psychologie.

Heb je nog vragen, mail gerust.