Deze training is zinvol voor jou als je

  • te vaak last hebt van angst, emotionele stress, (dreigende) burn-out of andere moeilijke emoties
  • een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde methode zoekt om mee aan de slag te gaan
  • open staat voor een combinatie van een Westerse (cognitieve gedragstherapie) en een Oosterse benadering (mindfulness)
  • bereid bent om verder te gaan dan alleen inzicht verwerven, maar ook ervaringsgericht wil leren door de theorie toe te passen in het dagelijks leven.

Het mechanisme is hetzelfde, maar het object van de angst kan voor elkeen verschillend zijn. Voor sommige is het een zeer concrete angst voor een heel specifiek iets (lift, enge dingen, besmetting, ziekte, dieren, vastzitten, falen…), voor anderen is het eerder gegeneraliseerd, een abstracte dreiging die sterk lichamelijk wordt ervaren (paniekaanvallen bijvoorbeeld).

Angst kan ook het gevolg zijn van bedreigende maatschappelijke, politieke en ecologische omwentelingen die volkomen onvoorspelbaar zijn: een tragische klimaatcrisis, de permanente dreiging van een nieuwe wereldoorlog, niet mee kunnen in de ratrace, uitvallen met een burn-out …
Zo’n scenario laat een mens niet onberoerd. We hebben immers nooit geleerd hoe je met die gevoelens kan omgaan.
Daar gaat deze training over.

Hoe het zich ook uit, angst is in essentie een gecamoufleerd onvermogen om om te gaan met fundamentele onzekerheid. We gaan dan op zoek naar veiligheid en geruststelling (bijvoorbeeld door vermijdingsgedrag of piekeren), maar helaas zijn dat probleemversterkende probleemoplossingen die leiden tot nieuwe klachten (slaapproblemen, relationele spanningen, slechter presteren in studie of werk…). De kwaliteit van ons leven wordt dan sterk aangetast.

Dat laatste is ook zo met andere belastende emoties in het dagelijkse leven, zoals irritatie, spanning en stress,  jaloersheid, verdriet.
In deze training leer je deze emoties op een methodische manier aan te pakken. We doen dit vanuit twee complementaire benaderingen: cognitieve gedragstherapie enerzijds en mindfulness anderzijds. Het eerste om te veranderen wat veranderbaar is, het tweede om op een constructieve manier om te gaan met wat je niet kan veranderen. Zo kan het zijn dat je nog af en toe last hebt van wat angst, maar dat je daar rustig kan bij blijven. Je hebt dan geleerd om de vicieuze cirkel ‘angstig worden van je angst’ te doorbreken waardoor het sneller gaat liggen. Of je hebt ervaren dat een deel van je verdriet niet weggaat maar dat je je daar niet langer tegen verzet en het een plaats geeft.

Heb je nog vragen over deze cursus, aarzel niet en mail gerust.

Deze cursus richt zich niet tot personen die beroepshalve interesse hebben. Voor hen zijn er specifieke opleidingen.

Trainer: Wilfried Van Craen, cognitief gedragstherapeut met 44 jaar klinische ervaring en auteur van 14 boeken over praktische psychologie.