Deze training is zinvol voor jou als je

  • te vaak last hebt van angst, onzekerheid, emotionele stress of andere moeilijke emoties
  • een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde methode zoekt om mee aan de slag te gaan
  • open staat voor een combinatie van een Westerse (cognitieve gedragstherapie) en een Oosterse benadering (mindfulness)
  • bereid bent om verder te gaan dan alleen inzicht verwerven, maar ook ervaringsgericht wil leren door de theorie toe te passen in het dagelijks leven.

Angst kan zich op uiteenlopende manieren manifesteren. Het mechanisme is hetzelfde, maar het object van de angst kan voor elkeen verschillend zijn. Voor sommige is het een zeer concrete angst voor een heel specifiek iets (lift, enge dingen, besmetting, ziekte, dieren, vastzitten, falen…), voor anderen is het eerder gegeneraliseerd, een abstracte dreiging die sterk lichamelijk wordt ervaren (paniekaanvallen bijvoorbeeld).

Onzekerheid kan zich op twee manieren uiten. Ofwel in de richting van subassertiviteit, niet genoeg opkomen voor jezelf en onzeker gedrag stellen. In de cursus zijn mogelijke leerpunten dan ook: vlotter functioneren in sociale situaties, opkomen voor je mening, neen durven zeggen en beter afgrenzen, leren omgaan met de angst voor afwijzing.

Maar onzekerheid kan ook het gevolg zijn van bedreigende maatschappelijke, politieke en ecologische omwentelingen die volkomen onvoorspelbaar zijn: een verwoestende klimaatcrisis, de permanente dreiging van een nieuwe wereldoorlog, zorgen over de toekomst van jouw (klein)kinderen… Ook daar gaat deze training over.

Tenslotte gaan we ook in op  lastige emoties die uitgelokt worden in het gewone dagelijkse leven, zoals irritatie of jaloersheid. Die belasten immers ook onze levenskwaliteit of die van onze omgeving.

Emoties manifesteren zich voornamelijk via het lichaam. Goed leren luisteren naar de signalen ervan laat toe die emoties in een vroeg stadium te couperen. Dat leer je in de aansluitende cursus ‘Luisteren naar je lichaam‘, waarbij ook aangeleerd wordt hoe je via specifieke lichaamstechnieken deze emoties kan reguleren. Als je de cursus over emoties volgt, betaal je nog slechts de helft voor de cursus ‘Luisteren naar je lichaam‘ (60€ ipv 120€) omdat beide cursussen één geheel vormen, al kan je ze ook los van elkaar volgen.

Deze cursus richt zich niet tot personen die beroepshalve interesse hebben. Voor hen zijn er specifieke opleidingen.

Heb je nog vragen, aarzel niet en mail gerust.

Trainer: Wilfried Van Craen, cognitief gedragstherapeut en mindfulness trainer met 44 jaar klinische ervaring en auteur van 14 boeken over praktische psychologie.