Een webinar om lichamelijk, emotioneel, relationeel en in je gedrag makkelijker los te laten en meer ontspannen door het leven te gaan.

Loslaten kan op vele manieren welkom zijn.

Erik kan de spanning in zijn nek niet loslaten, Trui bijt ’s nachts haar tanden stuk, Pieter wil alles controleren, Marthe gaat vanuit perfectionisme voortdurend in de rooie, Tom kan niet met afwijzing om, Sara kan de scheiding niet loslaten, Annelies doet dwangrituelen, Ine vermijdt alles waarin ze kan falen, Ruben moet altijd kunnen verklaren, Eva blijft hangen in het verleden, Nele kan bij het slapen gaan de knop niet omdraaien, bij Jochen is het een schuldgevoel dat niet kan losgelaten worden en bij Ona is het falen en fouten maken, Carla slooft zich uit opdat iedereen haar aardig zou vinden en Ben vreet makkelijk zijn kas op en daar heeft zijn kas behoorlijk last van.

In de cursus situeren we de interventies op vier niveau’s.

Op lichamelijk niveau: het loslaten van spanning of ongemak vanuit beproefde pragmatische relaxatietechnieken, zelfhypnose en proprioceptieve training (de spanningsopbouw sneller detecteren en couperen).

Op emotioneel niveau: het loslaten van onrust, angst, het streven naar zekerheden en voorspelbaarheid vanuit cognitieve gedragstherapie, mindfulness en de positieve gezondheidspsychologie.

Op gedragsniveau: door te stoppen met ‘meer van hetzelfde’ te doen en pragmatische problem solving strategieën toe te passen die out of the box gaan. Op relationeel niveau: meer loslaten van de afhankelijkheid van anderen of de angst afgewezen te worden.

Op cognitief niveau: hoe stop je de muizenissen in je hoofd?

Dit is een kortdurende no-nonsense training op basis van de methodieken en ervaringen die ik over meer dan veertig jaar klinische psychotherapiepraktijk heb opgebouwd.

In deze gebalde, doe-gerichte training komt de theorie amper aan bod, maar ze valt wel te lezen in mijn boeken Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk en Leren Ontspannen