Een webinar om lichamelijk, emotioneel en in je gedrag makkelijker los te laten en meer ontspannen door het leven te gaan.

Loslaten kan op vele manieren welkom zijn.
Erik kan de spanning in zijn nek niet loslaten, Trui bijt ’s nachts haar tanden stuk, Pieter wil alles controleren, Marthe gaat vanuit perfectionisme voortdurend in de rooie, Tom kan niet met afwijzing om, Sara kan de scheiding niet loslaten, Annelies doet dwangrituelen, Ine vermijdt alles waarin ze kan falen, Ruben wil alles kunnen verklaren, Eva heeft een verleden dat haar achtervolgt, Nele kan bij het slapen gaan de knop niet omdraaien, bij Jochen is het een schuldgevoel, voor Ona is falen en fouten maken onaanvaardbaar, Carla slooft zich uit opdat iedereen haar aardig zou vinden en Ben vreet makkelijk zijn kas op en daar heeft zijn kas behoorlijk last van.

In de cursus situeren we de interventies op vier niveau’s.

Op het lichamelijk niveau het loslaten van spanning of ongemak vanuit beproefde pragmatische relaxatietechnieken, zelfhypnose en proprioceptieve training (de spanningsopbouw sneller detecteren en couperen).

Op emotioneel niveau het loslaten van onrust, angst, het streven naar zekerheden en voorspelbaarheid vanuit cognitieve gedragstherapie, mindfulness en de positieve gezondheidspsychologie.

Op gedragsniveau door te stoppen met ‘meer van hetzelfde’ te doen en pragmatische problem solving strategieën toe te passen die out of the box gaan.

Op het relationele niveau door meer vat te krijgen op te grote afhankelijkheid van anderen of de angst afgewezen te worden, maar ook door op te houden je te ergeren aan anderen of hen iets kwalijk te blijven nemen.

Dit is een kortdurende no-nonsense training op basis van de methodieken en ervaringen die ik over meer dan veertig jaar klinische psychotherapiepraktijk heb opgebouwd.
In deze gebalde, doe-gerichte training komt de theorie amper aan bod, maar ze valt wel te lezen in mijn boeken Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk en Leren Ontspannen