Leren ontspannen

leren ontspannen
Interview Eci

1. Waarom relaxeren?
Relaxeren is het meest natuurlijke en adequate dat je kan doen bij spanning, stress, ongemak of pijn of wanneer je last hebt van emoties als angst, irritatie of agressie of meer controle wil krijgen over je gedrag zoals bijvoorbeeld bij studie- of prestaties, tics of slechte gewoonten. Als je er wat tegenop ziet om meteen veel aan het lezen te gaan, dan kan je terwijl je dit en de volgende twee hoofdstukken doorneemt regelmatig de lectuur afwisselen met het beluisteren van de technieken op de C.D. Gaandeweg ga je er ook meer over lezen en dat zal het effect ervan aanzienlijk vergroten.

Om je een idee te geven welke mensen baat hebben bij het methodisch toepassen van goed onderzochte en effectieve relaxatietechnieken, laat ik je even van achter de deur meepiepen naar de aanvang van een cursus Relaxeren kan je leren die ik regelmatig begeleid. Er is een kennismakingsronde aan de gang. Misschien herken je wel iets van jezelf in het verhaal van enkele cursisten en in hun motivatie om naar de cursus te komen. Sofie wordt erg gespannen in wat ze ‘vastzitsituaties’ noemt. “Dat kunnen heel verscheiden situaties zijn”, zegt ze :”files, aanschuiven in een lange rij, een uitgebreid etentje, de kapper, het warenhuis op piekuur, vroeger als student in de aula en nu tijdens een lange vergadering. Ik begin die situaties te vermijden en dat is een veeg teken. Ik weet dat mijn angst maar zal verdwijnen door de confrontatie aan te gaan, maar het zou me helpen mocht ik in die situaties iets kunnen doen om mijn angst beter onder controle te krijgen, zodat ik kan doorzetten. Mijn therapeut vertelde me dat lichamelijke relaxatie een goed tegengif is voor angst, en dat het iets is wat ik kan leren oproepen tijdens die confrontaties en daarom ben ik hier.”

Nic is een (zeer) dynamische veertiger met een grote ‘drive’. De filialen van zijn firma schieten als paddenstoelen uit de grond. Nic werkt zich dan ook te pletter, maar hij ervaart zijn job niet als een belasting. Integendeel, hij doet het erg graag en uiteraard is het ook best leuk om succes te hebben. Maar Nic beseft wel dat hij met zijn hectische levensstijl, roofbouw pleegt op zijn lichaam en wil daar, preventief, wat aan doen. Daarom komt hij naar de cursus, met een zeker scepticisme, want aan ‘zwevende New-Age toestanden’ heeft hij een grondige hekel. Miet haakt daar onmiddellijk op in: “Ja, daar ben ik ook wat bang voor. Ik ben wel een nerveus type, maar dat is nu eenmaal mijn persoonlijkheid en ik wil mezelf blijven. Trouwens, zo van die meditatieve dingen, daar word ik alleen maar zenuwachtig van. Ik weet niet of deze cursus wel iets voor mij is. Aan de andere kant wil ik wel een aantal technieken leren om mijn spanningshoofdpijn beter onder controle te krijgen. En mijn huisarts had me daarom deze cursus aangeraden, want ik kan toch niet de rest van mijn leven die pijnstillers blijven slikken.”

Dat mensen van een medicatie af willen is een vaak terugkerende motivatie om een relaxatietraining te volgen. Medicatie kan zinvol zijn in acute perioden en voor een bepaalde duur, maar het is meestal geen oplossing op lange termijn en relaxatietechnieken kunnen dan een natuurlijk alternatief zijn voor angstremmers, pijnstillers of slaapmedicatie¹. Dat laatste is het geval bij Kris: “Ook ik wil eigenlijk van die medicatie af”, zegt hij. “Ik neem nu al jarenlang slaapmedicatie. Maar als ik ermee stop, word ik bang dat ik niet zal kunnen inslapen. Dan lig ik gespannen in mijn bed te wachten tot ik in slaap val. Dat gebeurt dan niet, dan maak ik me druk, daardoor word ik nog meer gespannen en lig ik nog langer wakker. Ik wil de relaxatietraining volgen om die vicieuze cirkel te kunnen doorbreken.”

“Mijn internist heeft me naar deze cursus verwezen”, vertelt Mieke. “Ik heb last van prikkelbare darm syndroom. Volgens hem zouden relaxatietechnieken daar een positieve invloed op hebben. Ik weet het niet; het is toch geen psychologisch, maar een louter fysisch probleem! Maar hij zegt dat hij al vele mensen heeft zien verbeteren door die relaxatievaardigheden een vaste plaats in hun leven te geven. Ik zie wel, baat het niet dan schaadt het niet.”
“Ik kom naar hier omdat ik veel last heb van stress”, zegt Jef. Ik sta in het onderwijs, heb lastige klassen en door al die herstructureringen vlieg ik van de ene school naar de andere om vakken te geven die ik amper onder de knie heb. Als ik ‘s avonds thuiskom, ben ik doodop en hoegenaamd geen aangenaam gezelschap meer voor mijn gezin. Ik zou een techniek willen leren om als ik thuiskom de spanning en stress van de dag achter me te laten, zodat ik nog een leuke avond of een ontspannen weekend kan hebben.”
Sharon komt omdat ze last heeft van examenvrees. “Als het eenmaal zover is, ben ik zo gespannen dat ik heel makkelijk een black- out krijg. Nog geen minuut nadat ik het examenlokaal heb verlaten gaat het van: ‘O ja, nu weet ik het weer…’. Ik zou mezelf op zulke momenten wel kunnen vermoorden!”
Voor Eric en Liesbet komt dit verhaal wel erg herkenbaar over. Eric is een beloftevolle tennisspeler, bijna professioneel, en Liesbet een beroepsmuzikante die dwarsfluit speelt in een groot orkest. Beiden weten dat hun prestaties vaak te lijden hebben onder een teveel aan spanning op het ultieme moment. Niet dat ze er helemaal ontspannen willen staan. Dat zou helemaal een ramp zijn, benadrukken ze terecht. Maar wel dat ze hun spanningsniveau beter kunnen reguleren, zodat ze een optimaal spanningsniveau hebben op het prestatiemoment.

Ten slotte zijn er ook nog Lieve, die last heeft van blozen en trillende handen, Jana, die zich makkelijk onzeker voelt en meer zou willen ontspannen in sociale situaties, en Jeroen, die de cursus volgt omdat hij last heeft van een tic.

Al deze mensen zitten met de juiste motivatie in de cursus.
De vaardigheden die ze zullen leren kan jij lezer, leren met dit boek en de uitgebreide reeks oefeningen op de CD’s.

Ook al gaan we in zo’n cursus niet in op de (eventuele) onderliggende problemen of moeilijkheden (zoals de sociale situaties van Jana, de schrijfkramp van Lieve, de prestatiesituaties van Eric en Liesbeth enz.), toch kunnen deze mensen baat vinden bij een oefengerichte training waarin ze een aantal relaxatietechnieken onder de knie krijgen. Na de cursus kunnen ze die vaardigheden immers zelf meer gericht toepassen in die situaties waarin dat voor hen belangrijk is.
Als we alles even op een rijtje zetten, dan zijn er drie goede redenen om relaxatietechnieken te leren:
– om het teveel aan dagelijkse spanning en stress los te laten;
– om meer greep te krijgen op emotionele, lichamelijke of gedragsmatige last; – als zelfcontroletechniek in prestatiesituaties zoals examens, optredens of sportprestaties.
Op deze drie indicaties gaan we even dieper in.


¹ Op voorwaarde dat je dit bespreekt met de behandelende arts.

Reacties:
Het boek “Leren Ontspannen” is een echte aanrader. De theorie kan je lezen in het boek en je wordt via de 2 cd’s, die in het boek zitten, begeleid om het te oefenen en het je eigen te maken. Zeer efficiënt en doeltreffend!
Rose Vindevogel