• Je had iets willen zeggen, maar je zweeg.
  • Je had iets willen doen, maar je bleef zitten.
  • Je had iets willen vragen, maar je durfde niet.
  • Je wou neen zeggen, maar je zei ja.
  • Je zegt of je doet het wel, maar… die enorme spanningen!
  • Je denkt te veel: ‘wat zullen ze van me denken….’
  • Je bent een krak in pleasen.

Zelfzekerheid is geen karaktereigenschap die je hebt of niet hebt.
Zelfzekerheid is een manier van je te gedragen. 
En in de meeste situaties gedraag je je (voldoende) zelfzeker, in andere niet.

Deze cursus is voor jou als jij iemand bent die vindt dat zij/hij zich in net wat te veel situaties onvoldoende zelfzeker gedraagt en onvoldoende opkomt voor zichzelf.

In deze cursus kan je immers stevig onderbouwde methoden leren, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om in dergelijke situaties je gewoontegedrag (onzeker reageren) onder controle te krijgen en stapsgewijs meer zelfzeker te reageren. 

Dit gebeurt aan de hand van een reeks concrete werkpunten die de eerste fase van het cursusprogramma vormen.

In een tweede fase gaan we de geziene inzichten en vaardigheden concreet toepassen binnen courante sub-assertieve of onzekere situaties zoals: vlotter functioneren in sociale situaties, opkomen voor je mening, neen durven zeggen en beter afgrenzen, leren omgaan met de angst voor afwijzing, manipulatieve communicatie onderkennen, constructieve feedback geven.

 

Op het einde van de cursus wordt een individueel “actieplan” opgesteld. Dit is een zelfwerkzaamheidsprogramma waardoor je systematisch en planmatig in het dagelijkse leven met de opgedane inzichten en vaardigheden zelf kan blijven verder werken, zodat de cursus niet eindigt op de laatste cursusdag, maar nog geruime tijd kan blijven doorwerken. Door de huiswerkopdrachten worden de geleerde vaardigheden vrij snel ‘gepersonaliseerd’ en maken dan deel uit van je dagelijks leven.

Deze cursus is erg veilig opgebouwd en voor elkeen toegankelijk, zeker voor hen die zich in principe te onzeker voelen om zo’n cursus te volgen. 

Deze cursus richt zich niet tot personen die beroepshalve interesse hebben. Voor hen zijn er specifieke opleidingen.