Stresshantering, leren ontspannen en beter slapen

Deze SOS-cursus focust op drie verschijnselen die vaak samenhangen: Stress, Ontspannen en Slapen.
Ze beïnvloeden elkaar immers voortdurend: (over)spanning leidt tot stress, stress leidt tot slaapproblemen en slaapproblemen leiden tot (over)spanning omdat de draagkracht afneemt.
Om deze viceuze cirkel adequaat te couperen interveniëren we in deze cursus meteen op de drie niveaus.

1. Stress sneller herkennen en hanteren

  1. Hoe kan je je stressweerstand vergroten en stressreacties afbouwen? (symptoomgerichte aanpak)
  2. Wat kan je doen om de stressor te veranderen?(oorzaakgerichte aanpak)
  3. Wat kan je doen om beter om te gaan met stress wanneer je de stressor niet of onvoldoende kan veranderen.

De benadering is gebaseerd op MBSR (Mindfulness Stress Reduction Training), aangevuld met cognitieve gedragstherapie.

Eén van de belangrijkste invalshoeken is de lichamelijke componenten van stress, arousal, verminderen. Dat doe je best met degelijke ontspanningstechnieken.

2. Relaxatietechnieken als hanteergedrag.

Doel: een actieve inoefening met de meest beproefde, wetenschappelijke relaxatiemethoden.

Indicatie: Als je last hebt van spanningen, stress of slaapstoornissen, pijn, maag-, darm- of huidklachten, hyperventilatie, spierspanning, hypertensie…

Als je een hanteergedrag zoekt bij emotionele of lichamelijke onrust, subassertiviteit, spreekangst, onzekerheid, (faal)angst …

De selectie van de technieken berust op twee criteria:

  • een empirisch criterium: is deze benadering ‘evidence based’ onderzocht.
  • een pragmatisch criterium : is deze techniek toepasbaar op het moment dat je hem nodig hebt

Methode: Inzichtgevende duiding, videodemonstratie en inoefening wisselen elkaar af.

3. Beter Slapen

Slaap is de achillespees van de weerstand. Slaapstoornissen verlagen je draagkracht waardoor de stressklachten toenemen.

Ken je dit?

Je weet dat je de vorige nacht(en) zo moeilijk kon inslapen of doorslapen en je begint je nu al vóór het slapengaan druk te maken: Zal het dit keer lukken? Ga ik weer zo lang wakker liggen? Eenmaal in bed lig je jezelf te observeren en na te gaan of je al ingeslapen bent. Dit brengt zoveel spanning mee dat je waar maakt wat je vreest. Daardoor maak je je nog meer druk waardoor je nog meer gespannen wordt, waardoor je nog moeilijker in slaap raakt, enz… Je zit in een vicieuze cirkel en… je wordt er moedeloos, soms zelfs wanhopig van.

Lig er niet wakker van.

In deze cursus leer je een aantal wetenschappelijk onderbouwde zelfcontrole-technieken die je kan toepassen om de slaapremmende gewoonten te couperen, en wordt een slaapprogramma opgesteld om het natuurlijke slaappatroon te herstellen.

Stress en spanning zijn vaak zowel oorzaak als gevolg van de slaapstoornis. Om de lichamelijke (neurofysiologische) condities te realiseren opdat de slaaprespons zou kunnen optreden zijn specifieke relaxatietechnieken aangewezen die we tijdens deze dag zullen inoefenen.

Elk cursusdeel wordt afgerond met een persoonlijk actieplan.