fbpx

Informed consent – juridische verklaring

Ik begrijp dat de ‘Mindfulness Based Cognitive Training’ of de cursus ‘Rust in je hoofd – Rust in je lichaam’ zoals die gegeven wordt door Wilfried Van Craen, een cursus is en geen vorm van psychotherapie of groepstherapie. 

Deze training is dus niet geschikt voor mensen in een fase van acute depressie, psychose, persoonlijkheidsstoornis, verslavingsproblematiek, traumatische ervaringen of andere acute psychische of lichamelijke problematiek. Als ik daarover twijfel bespreek ik dit op voorhand met mijn begeleidend arts of psychotherapeut. 

Deze cursus vervangt dus geenszins welke vorm van psychotherapie of andere medische behandeling dan ook.

In voornoemde cursus komen wel meditaties, relaxatietechnieken, oefeningen, groepsbesprekingen en huiswerkopdrachten aan bod. Als ik sommige hiervan, op eender welke wijze, als belastend, schadelijk of ongewenst ervaar, spreekt het voor zich dat ik deze gewoon niet uitoefen of toepas. Ik zal dan ook Wilfried Van Craen niet aansprakelijk stellen voor eventuele nadelige gevolgen.

Ik heb er nota van genomen dat deze informed consent automatisch bijgesloten was bij de bevestigingsmail die mij werd toegestuurd en dat ik op basis daarvan op eender welk moment mijn inschrijving kan annuleren, zonder dat dit ook maar enige financiële consequentie heeft voor mij.

Delen