fbpx

Zekerder van Jezelf

Zekerder van jezelf

- een assertiviteitstraining -

Je had iets willen zeggen, maar je zweeg. Je had iets willen doen, maar je bleef zitten. Je had iets willen vragen, maar je durfde niet. Je wou neen zeggen, maar je zei ja.
Je zegt of je doet het wel, maar… die enorme spanningen!

Zelfzekerheid is geen karaktereigenschap die je hebt of niet hebt. Zelfzekerheid is een manier van je te gedragen. En in sommige situaties gedraag je je (voldoende) zelfzeker, in andere niet. Deze training is voor jou als jij iemand bent die vindt dat hij/zij zich in net wat te veel situaties onvoldoende zelfzeker gedraagt.
Bedoeling is om je een aantal hulpmiddelen te geven, om in dergelijke situaties je gewoontegedrag (onzeker reageren) onder controle te krijgen en stapsgewijs te leren hoe je zelfzekerder kan reageren.

In een tweede fase gaan we de geziene inzichten en vaardigheden concreet toepassen binnen courante subassertieve (onzekere) situaties zoals: opkomen voor je mening, neen durven zeggen, kritiek geven en krijgen, wapengebruik onderkennen, vlotter functioneren in sociale situaties, feedback leren geven, afhankelijk wat voor jou specifieke werkpunten zijn.
Hierbij gaan we liefst uit van reële situaties die door jou ingebracht worden.

Op het einde van de training wordt een individueel “actieplan” opgesteld. Dit is een zelfwerkzaamheidsprogramma waardoor je systematisch en planmatig in het dagelijkse leven met de opgedane inzichten en vaardigheden kan blijven verder werken.
Verandering wordt enerzijds ontlokt door nieuw inzicht (men leert te begrijpen waardoor men zo onzeker reageerde en dus ook hoe men het kan veranderen) als door het praktisch inoefenen van assertief gedrag. D.m.v. huiswerkopdrachten worden de geleerde vaardigheden getoetst aan de praktijk en geëvalueerd in een volgende sessie.

Praktisch

De training bestaat uit – afhankelijk van de complexiteit – minimum 2 maximum 4 sessies die één op één online doorgaan en dit op afspraak. Eerst worden de moeilijkheden concreet in kaart gebracht, vervolgens wordt een werkplan opgesteld. Per sessie worden er opdrachten voorzien die de volgende keer worden besproken. Je krijgt ook de tekst van het boek ‘Zekerder van jezelf’ als werkboek.

Een sessie duurt 50 min. en kost 70€, voor de leden van CM en LM is een tussenkomst voorzien.

Voor meer info over de therapeut, klik hier.

Als je vragen hebt of een afspraak wil maken, mail.

Meer lezen?

Delen