Dit is een avond waarop je kan kennismaken met de cursussen, de docent, eventuele deelnemers en de prachtige cursusplek. Het is ook een geknipte gelegenheid om na te gaan of zo’n cursus iets voor jou is, want je krijgt niet alleen een duiding van de inhoud en de methodiek, maar je kan het ook concreet en praktisch ervaren via de aangereikte oefeningen, technieken en vaardigheden. En uiteraard kan je alle vragen stellen die je wenst.

Drie thema’s komen aan bod:

1. Mindfulness Based Cognitive Training

Wat is nu eigenlijk mindfulness en op welke manier zou het voor jou een hulpmiddel kunnen zijn om je levenskwaliteit te beschermen als je geplaagd wordt door dingen als: stress, (dreigende) burn-out, belastende emoties of lichamelijke klachten, slaapstoornissen, tegenslagen … En op welke manier zou de cognitieve psychologie jou kunnen inspireren om anders te kijken naar datgene wat je niet veranderen kan. Een verandering van perceptie is immers ook een manier om een verandering op emotioneel of lichamelijk niveau te ontlokken. MBCT is de combinatie van beide benaderingen, en een unieke, verruimende kruisbestuiving van het beste wat Oost en West ons kunnen bieden: de methodiek van mindfulness, gebaseerd op de 2500 jaar oude, praktische wijsheid van het boeddhisme, en de pragmatische methodiek van de cognitieve psychologie, wetenschappelijk ondersteund door ruim evidence based effectonderzoek.

2. Rust in je hoofd

Teveel in je hoofd zitten heeft zo zijn nadelen: je geniet minder van het leven; je bent voor de anderen niet zo’n aangenaam gezelschap; je wordt er gespannen van; het slorpt veel energie op; het leidt tot emotionele stress, slaapstoornissen en slechter functioneren en datgene waarover je piekert verandert er niet door. Vooral piekeren is erg belastend. Tijdens deze avond verneem je wat de cursus ‘Rust in je hoofd’ kan bieden om hier beter mee om te gaan.

3. Luisteren naar je lichaam

Een goede relatie ontwikkelen met je lichaam is een basisconditie voor zelfzorg.
Een eerste stap hiertoe is het trainen van een proprioceptief bewustzijn. Dit wil zeggen: aandachtiger te leren focussen op de signalen van je lichaam om sneller te detecteren wat zich in je organisme aan het ontwikkelen is en preventief de accumulatie van spanning, stress en emoties te couperen. Wat er in deze cursus nog meer aan bod komt verneem je op deze avond.