fbpx

Leren ontspannen

Wat is het?

Relaxatietechnieken toepassen is één van de meest zinvolle vaardigheden om met emotionele stress en spanningsklachten om te gaan. Er bestaan echter erg veel ontspanningstechnieken en door de bomen ziet men soms het bos niet meer: wat is nu een geschikte en adequate techniek ?

Vandaar het opzet van deze cursus: een actieve kennismaking met de meest beproefde, wetenschappelijke relaxatiemethoden.

Waarom zou je deze training volgen?

Als je last hebt van spanningen, stress of psychofysiologische klachten zoals slaapstoornissen, hoofdpijn, maag-, darm- of huidklachten, hyperventilatie, spierspanning, seksuele stoornissen, hypertensie…

Als je geplaagd wordt door vervelende symptomen als blozen, concentratiemoeilijkheden, zweten, stotteren, tics, tandenknarsen of slechte gewoonten zoals nagelbijten, roken, foute eetgewoonten…

Als je een hanteergedrag zoekt bij subassertiviteit, spreekangst, onzekerheid, (faal)angst, fobieën, dwang, depressie … Bij al deze en andere psychische klachten kan het leren hanteren van de spanningen een adequaat hulpmiddel zijn.

Werkwijze

De selectie van de technieken die we voor deze cursus hebben doorgevoerd berust op twee criteria:

  • een empirisch criterium : is deze benadering wel voldoende onderzocht volgens de onderzoekscriteria van ‘evidence based medicine’ en zo ja, wat vertellen deze onderzoeken over de effectiviteit van deze techniek.
  • een pragmatisch criterium : is deze techniek toepasbaar op het moment dat ik hem nodig heb ( bijvoorbeeld bij een prestatie zoals een examen, in een angstsituatie of op het moment dat ik pijn of controleverlies ervaar). In dat geval moet het snel en onmerkbaar kunnen toegepast worden.

Inzichtgevende duiding, videodemonstraties, inoefening en huiswerkopdrachten wisselen elkaar af. Dit gebeurt op een veilige, stapsgewijze manier, waardoor de cursus voor iedereen toegankelijk is.
De cursus is evenwel niet bedoeld voor hulpverleners. Voor hen bestaat een professioneel gerichte variante.

Inhoud

Vooreerst zien we twee goed onderzochte ademtechnieken, die praktisch bruikbaar zijn als hanteergedrag, bijvoorbeeld bij stress, angst, pijn of hyperventilatie.Vervolgens zien we een uitgebreide, erg methodisch opgebouwde relaxatietechniek: de progressieve relaxatie van Jacobson.

Dit trainingsprogramma laat enerzijds toe om de dagelijkse spanningen en stress lichamelijk adequaat af te bouwen en het algemeen spanningsniveau significant te verlagen.Anderzijds kan de laatste fase van het relaxatieprogramma in het dagelijks leven toegepast worden bij moeilijke situaties om snel en adequaat de opgebouwde spanning los te laten.

Aansluitend gaan we verder met “Toegepaste Relaxatie”, waarbij je thuis niet meer hoeft te oefenen. Het inbouwen van deze vaardigheid in je dagelijkse levensstijl, laat toe je gemiddeld spanningsniveau sterk te verlagen waardoor symptomen of klachten minder makkelijk optreden.
Tenslotte wordt een meer passieve techniek gezien om mentaal beter ‘los te laten’. Deze techniek is derhalve ook bij slaapmoeilijkheden uitermate zinvol.

Voor audio-opnamen van de geziene maar ook van andere technieken wordt verwezen naar het werkboek ‘Leren Ontspannen’, dat twee CD’s bevat met tien technieken, en, zo gewenst, ter plaatse kan aangeschaft worden (20€).

Ervaringen van cursisten

Praktisch

Data: De cursus verloopt over één zaterdagnamiddag, 16 december 2017, van 14 tot 17h.
Bijdrage: 70 € (in combinatie met de cursus Beter Slapen 100 € voor beide cursussen samen, breng in dat geval ook je lunchpakket mee). Studenten: resp. 40 en 70 €
Koffie, thee, water, versnaperingen zijn voorzien.
Inschrijven : stuur een mail info@wilfriedvancraen.be met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Betaling van de cursusbijdrage bij aanvang van de cursus.
Locatie: Cursuscentrum De Blauwe Poort, Collegebaan 49a in Melle


Meer lezen?:
cursusverslag

Andere relevante artikels:
stress-is-cumulatief
Interview Eci
Werkboek met 2 cd’s
Luister naar je lichaam
Relaxatietechnieken bij CVS
La relaxation

Delen