Assertiviteitstraining

Start op 13 oktober

Je had iets willen zeggen, maar je zweeg. Je had iets willen doen, maar je bleef zitten. Je had iets willen vragen, maar je durfde niet. Je wou neen zeggen, maar je zei ja.
Je zegt of je doet het wel, maar… die enorme spanningen!
Zelfzekerheid is geen karaktereigenschap die je hebt of niet hebt. Zelfzekerheid is een manier van je te gedragen. En in sommige situaties gedraag je je (voldoende) zelfzeker, in andere niet. Deze cursus is voor jou als jij iemand bent die vindt dat hij/zij zich in net wat te veel situaties onvoldoende zelfzeker gedraagt. Bedoeling is nl. om je met deze cursus een aantal hulpmiddelen te geven, om in dergelijke situaties je gewoontegedrag (onzeker reageren) onder controle te krijgen en stapsgewijs te leren hoe je zelfzekerder kan reageren. Dit gebeurt aan de hand van een reeks werkpunten die samen de eerste fase van het cursusprogramma vormen.
In een tweede fase van de cursus gaan we de geziene inzichten en vaardigheden concreet toepassen binnen courante subassertieve (onzekere) situaties zoals: vlotter functioneren in sociale situaties, opkomen voor je mening, neen durven zeggen, kritiek geven en krijgen, wapengebruik onderkennen, feedback leren geven.
Hierbij gaan we liefst uit van reële situaties die door de deelnemers zelf ingebracht worden (voor zover men dit zelf wenst).

Op het einde van de cursus wordt een individueel “actieplan” opgesteld. Dit is een zelfwerkzaamheidsprogramma waardoor je systematisch en planmatig in het dagelijkse leven met de opgedane inzichten en vaardigheden zelf kan blijven verder werken, zodat de cursus niet eindigt op de laatste cursusdag, maar nog geruime tijd kan blijven doorwerken.
Niettemin is deze cursus geen wonderzalf. Het is ook geen (groeps)therapie (er wordt niet gesproken over noch gewerkt met eventuele onderliggende, meer “persoonlijke” problemen). Het is wel een grondige inoefening van een aantal beproefde hulpmiddelen om je zelfzekerder te leren gedragen.
Dit gebeurt zowel door inzicht (men leert te begrijpen waardoor men zo onzeker reageerde en dus ook hoe men het kan veranderen) als door het praktisch inoefenen. D.m.v. huiswerkopdrachten worden de geleerde vaardigheden vrij snel “gepersonaliseerd” en maken dan deel uit van je dagelijks leven.
Deze cursus is erg veilig opgebouwd en voor elkeen toegankelijk, zeker voor hen die zich in principe te onzeker voelen om zo’n cursus te volgen.

Data : de training gaat door op zaterdag 13 oktober 2018, van 10 tot 17h.
Bijdrage : 100 euro (studenten 70€)
Inschrijven : stuur een mail naar info@wilfriedvancraen.be met vermelding van ‘AT’, uw naam en telefoonnummer.
Betaling van de cursusbijdrage bij aanvang van de cursus.
Locatie: Locatie: Cursuscentrum De Blauwe Poort, Collegebaan 49a in Melle

Lees meer:

Beetje meer zelfzeker?

Zekerder van jezelf