fbpx
Je had iets willen zeggen, maar je zweeg. Je had iets willen doen, maar je bleef zitten. Je had iets willen vragen, maar je durfde niet. Je wou neen zeggen, maar je zei ja.
Je zegt of je doet het wel, maar… die enorme spanningen!

Zelfzekerheid is geen karaktereigenschap die je hebt of niet hebt. Zelfzekerheid is een manier van je te gedragen. En in sommige situaties gedraag je je (voldoende) zelfzeker, in andere niet. Deze cursus is voor jou als jij iemand bent die vindt dat hij/zij zich in net wat te veel situaties onvoldoende zelfzeker gedraagt. Bedoeling is dan om je met deze cursus een aantal hulpmiddelen te geven, om in dergelijke situaties je gewoontegedrag (onzeker reageren) onder controle te krijgen en stapsgewijs te leren hoe je zelfzekerder kan reageren. Dit gebeurt aan de hand van een reeks werkpunten die samen de eerste fase van het cursusprogramma vormen.
In een tweede fase van de cursus gaan we de geziene inzichten en vaardigheden concreet toepassen binnen courante subassertieve (onzekere) situaties zoals: sociale contacten, opkomen voor je mening, afgrenzen en neen durven zeggen, feedback geven, omgaan met kritiek.

Hierbij gaan we liefst uit van reële situaties die door de deelnemers zelf ingebracht worden (voor zover men dit zelf wenst).
Let wel: deze training is geen (groeps)therapie: er wordt niet gesproken over noch gewerkt met eventuele onderliggende, meer “persoonlijke” problemen. Maar het is wel een grondige inoefening van een aantal beproefde hulpmiddelen om je nog zelfzekerder te leren gedragen. 
Tijdens de cursus wordt een individueel “actieplan” opgesteld. Dit is een concreet actieprogramma om in het dagelijkse leven de opgedane inzichten en vaardigheden toe te passen.
Deze cursus is erg veilig opgebouwd en voor elkeen toegankelijk, zeker voor hen die zich in principe te onzeker voelen om zo’n cursus te volgen. 

Praktisch

Data: zaterdag 26 oktober 2019 van 10 tot 17h.

Bijdrage : 100 euro (studenten 70€)

Inschrijven: door een mail te sturen naar info@wilfriedvancraen.be met vermelding van de cursus en je telefoonnummer.

Locatie: Cursuscentrum De Blauwe Poort, Collegebaan 49a in Melle

Meer lezen over deze cursus?

Beetje meer zelfzeker?
Zekerder van jezelf
Tips voor meer zelfvertrouwen
Overwin angst voor afwijzing

Delen