Assertiviteitstraining

Je had iets willen zeggen, maar je zweeg.
Je had iets willen doen, maar je bleef zitten.
Je had iets willen vragen, maar je durfde niet.
Je wou neen zeggen, maar je zei ja.
Je zegt of je doet het wel, maar… die enorme spanningen!

“O, wat ben ik toch onzeker”, denk je dan.
Maar zelfzekerheid is geen karaktereigenschap die je hebt of niet hebt. Zelfzekerheid is een geleerd gedrag. En in sommige situaties gedraag je je (voldoende) zelfzeker, in andere niet. Deze cursus is voor jou als jij iemand bent die vindt dat hij/zij zich in net wat te veel situaties onvoldoende zelfzeker gedraagt.

Met deze cursus krijg je een aantal adequate hulpmiddelen om in dergelijke situaties zelfzekerder te reageren. Op wat kan jij persoonlijk letten om meer zelfzeker over te komen? Dat zijn de basisvaardigheden die je in een eerste fase leert onder de knie te krijgen.
In een tweede fase gaan we dieper in op courante assertieve vaardigheden zoals: vlotter functioneren in sociale situaties, opkomen voor je mening, neen durven zeggen, kritiek geven en krijgen, wapengebruik onderkennen, feedback leren geven.
Hierbij gaan we liefst uit van reële situaties die door de deelnemers zelf ingebracht worden (voor zover men dit zelf wenst).

Op het einde van de cursus wordt een individueel “actieplan” opgesteld. Dit is een zelfwerkzaamheidsprogramma waardoor je systematisch en planmatig in het dagelijkse leven met de opgedane inzichten en vaardigheden zelf kan blijven verder werken.

In de cursus wisselen inzichtgevende momenten (je leert te begrijpen waardoor je onzeker reageerde en hoe je dit kan veranderen) af met praktisch inoefenen.
Deze cursus is erg veilig opgebouwd en voor elkeen toegankelijk, zeker voor hen die zich in principe te onzeker voelen om zo’n cursus te volgen.